Activiteiten

Activiteiten organiseren voor dak- en thuisloze mensen is geen vanzelfsprekendheid. Niet alleen lijkt het verband tussen activiteiten en de situatie van onze doelgroep niet evident, er zijn ook een heel aantal drempels en moeilijkheden te overwinnen.

In de eerste plaats lijkt het deelnemen aan activiteiten geen onmiddellijke oplossing aan te bieden. Mensen krijgen er geen volle maag van, noch een dak boven hun hoofd. Desalniettemin is de invloed van vrijetijdsbeleving op het leven van thuisloze mensen -eigenlijk van iedere mens- niet te onderschatten. We zijn wat we doen, wat we ondernemen. Mensen identificeren zichzelf meer met wat zij doen in hun vrije tijd en met het uitbouwen van hun passies, dan met het hebben van drie maaltijden per dag en een onderdak. In een context waarin mensen vooral geconfronteerd worden met negatieve aspecten, met beperkte controlemogelijkheden, kan het zich kunnen verwezenlijken een erg positieve invloed hebben, ook op andere domeinen dan deze van de vrijetijdsbeleving.

De positieve dynamiek die wordt gecreëerd door deel te nemen aan een activiteit, sportief, cultureel, culinair of educatief van aard, zorgt voor een verhoogd welbevinden. Het is een oase, een plaats waar mensen tot rust kunnen komen, hun problemen even kunnen vergeten en zichzelf kunnen terugvinden. Deelnemen aan activiteiten biedt de mogelijkheid om zich te realiseren, (een deel van..) je leven in handen te nemen, aan jezelf te werken door te groeien in bijvoorbeeld een sport, tekenen of een taal.

Via de activiteiten proberen we thuisloze mensen de kracht en het zelfvertrouwen te geven om verandering te brengen in hun situatie. Een belangrijke factor daarin is dat we hen ondersteunen in het realiseren van hun mogelijkheden als mens. Onze positieve aanpak, vertrekkende vanuit het potentieel van eenieder eerder dan vanuit hun problematische situatie, draagt bij aan de zelfwaarde en het zelfbeeld van onze deelnemers.

Het gevoel nergens bij te horen, zich uitgesloten te voelen… Onze doelgroep wordt in meer dan gemiddelde mate geconfronteerd met sociaal isolement en uitsluiting. De activiteiten die Hobo aanbiedt zijn een dankbare en laagdrempelige manier om opnieuw contacten te leggen, banden aan te knopen met andere mensen en de omgeving. Het kan een laboratorium zijn voor sociale interactie, of de grond voor een diepgaande vriendschap. Doorheen een activiteit komen ze in contact met mensen die dezelfde passies delen, dezelfde verlangens hebben. Het groepsgevoel dat dit met zich meebrengt, biedt onderdak en zorgt voor een gevoel van bij-horen, onontbeerlijk voor elke mens. Tijdens onze activiteiten hebben we in het bijzonder aandacht voor deze sociale component.